Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Vision

Detta projekt syftar till att ge ökad kunskap om stenålder i Dalarna och platsen Orsand. Visionen är att moderna analysmetoder inom laborativ arkeologi ska användas där både gammalt (tidigare uppgrävt material) och nytt (nyuppgrävt material) sätts mot varandra. De gropkeramiska fynden från Orsand bör ses som en del av Dalarnas kultur och inte som spår efter en kultur på "tillfälligt" besök i Dalarna. Målgruppen är både yrkesverksamma arkeologer och allmänhet som har ett särskilt intresse för stenåldern och kulturen i Dalarna.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007