Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Utgrävning 1973

Utgrävningen genomfördes av Ragnar Lannerbro. Det utsatta läget nära vattnet och att området används till fritidsaktiviteter (bad och camping) har gjort att stora ytor har eroderats bort. Detta ledde till undersökningen 1973. Man upptäckte att ca 350 m2 av den undersökta ytan 1936 hade försvunnit. Undersökningen omfattade ca 24 m2.

 

En pollenanalys utfördes och ytterligare fynd (SHM 30612) samlades in. Pollenanalysen visade att området runt Orsand troligen hade en ganska öppen terräng. Analysen visade även att sädesslag kan ha odlats i närheten. Skärvstensområdets utbredning kartlades och mängden skärvsten uppskattades till ca 17 000 kg (ATA dnr 7020/73).

 

Karta Orsand 1973 (800x1041, 94kB)


Karta över Orsand från 1973.
Upprättad av Ragnar Lannerbro.
Klicka på kartan för att öppna en större.

 


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007