Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Utgrävning 1936

Utgrävningen genomfördes av K A Gustawsson. Syftet med undersökningen var att ta reda på om platsen var en stenåldersboplats eller inte. Dels undersöktes det område som hotades av ras, dels gjordes en kartläggning av området och dels gjordes fosfatanalyser (ATA dnr 4959/36). Endast några få rader har publicerats om denna grävning där det anges att Orsand är den först påträffade platsen i Dalarna med keramik.

 

Vid ca 15 cm djup började fynd att komma fram och vid 30 - 40 cm djup framkom de flesta. Det var keramik där en del av skärvorna var gropornerade, föremål och avslag av flinta, skiffer och kvarts samt fragment av ben (SHM 21684). Till de mer ovanliga fynden som samlades in hörde ett nordbottniskt redskap och en halv dubbeleggad yxa av fredgårdstyp. Gustawsson konstaterade att platsen var en mellanneolitisk gropkeramisk boplats.

 

Materialet låg utspritt på en yta av 3000 m2 och Gustawsson kunde konstatera att stora delar av lokalen hade försvunnit genom erodering. Långt ut i Siljan kunde han skönja det stenlager som karakteriserade undersökningsområdet. Ungefär 70 m2 grävdes ut. Fosfatanalysen visade på de högsta värdena i och strax intill slänten mot Siljan samt öst och sydöst om utgrävningsområdet (ATA dnr 4959/36).

 

Karta Orsand 1936 (800x1220, 48kB)


Karta över Orsand från 1936.
Upprättad av K A Gustawsson.
Klicka på kartan för att öppna en större.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007