Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Stenartefakter

Stenmaterialet består bl.a. av skiffer, flinta, kvarts och lokala bergarter som asktuff och porfyr. Flinta finns inte naturligt i Dalarna. Ragnar Lannerbro menar också att en del skiffer och grårosa tuffit har kommit till platsen som bytesobjekt eller genom insamling inom Övre Dalarna.

 

Materialet utgörs av en mängd avslag och fragment av redskap. Redskap gjorda av flinta (bl.a. skrapor) utgör 20 % och flintavslag 50,6 %. I Orsandsmaterialet finns fler fragment av flintyxor. Slipytor på flintavslag kan indikera att ursprunget har varit färdiga yxor eller mejslar som kunde användas till den egna tillverkningen. Det föreslås att yxorna importerats och att man utnyttjat redskapen när de har gått sönder. Inom klapperstenszonen har en spånkniv med slipmärke påträffats som sannolikt är gjord av en neolitisk tunnackig flintyxa.

 

Det fynd som drar till sig en del uppmärksamhet är det nordbottniska redskapet av strålstensskiffer. Strålstensskiffer finns inte heller som bergart i Dalarna. Redskapet kan indikera kontakter norrut i Sverige. Möjligen kan fyndet utgöra det sydligaste i Sverige. Eventuellt finns ett annat fragment av ett nordbottniskt redskap från den gropkeramiska platsen Korsnäset i Grangärde socken 6 mil söder om Orsand.

 

En del av en dubbeleggad yxa (fredgårdsyxa) av diabasporfyrit insamlades 1936, men den påträffades enligt rapporten "för länge sedan" (SHM 21684:29). Möjligen kan det vara den nordligaste gropkeramiska lokalen där en sådan yxa har påträffats och hör tidigast till perioden Fagervik II, men troligen till perioden för Fagervik II-III.

 

Vid Orsand är 45 % av redskapen gjorda av skiffer. Skifferredskap förknippas med den norrländska kultursfären och det sägs att de gropkeramiska traditionerna kan ha hämtat inspiration från den norrländska skifferkulturen. Skifferspetsar är vanliga på gropkeramiska lokaler och flera hela och fragmenterade skifferpilspetsar i olika grå nyanser är påträffade vid Orsand. Det har också påträffats skifferstycken med sågmärken och stora grovt bearbetade skifferstycken, vilket skulle indikera tillverkning av pilspetsar på platsen.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007