Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


 

 

 

 

Antal besök

 

 

Keramik

Närmare 4000 skärvor, motsvarande ca 8,5 kg keramik, är påträffade. Av skärvorna är 33 % ornerade och tillhörande gruppen Fagervik II och Fagervik II-III. 16 olika dekorelement konstateras av Marie Burman och att det är keramik från två olika kärlformer. Den ena formen är lätt svängd nedanför mynningen (klockform) och den andra är nästan rak. Bortsett från gropar är den vanligaste dekoren S-formad. I mynningsdekoren förekommer kilformade intryck.

 

Gropkeramiska kärl har ofta ganska stora mått och varierar inte mycket i formen. Alexander Gill menar att de stora måtten skulle kunna indikera att måltiderna som företogs på stränderna hade kollektiva drag. Det största fragmentet vid Orsand har tillhört ett kärl (ca 20 cm i mynningsdiameter) som rymt ca 4 liter. Det minsta kärlfragmentet tolkas som ett "miniatyrkärl" med en mynningsdiameter på ca 6 cm.

 

Inga bottenbitar är påträffade i Orsandsmaterialet, vilket försvårar rekonstruktioner av kärlformen. Ragnar Lannerbro förklarar att keramikfynden i huvudsak består av de övre delarna av kärlen pga. att de nedre delarna har utsatts av fragmentering troligen orsakat av att kärlet utsatts för eld vid matlagning e.dyl. Jag vill gärna tro att det har en särskild betydelse.

 

På andra gropkeramiska platser där gravar har påträffats finns bl.a. keramik bland gravgåvorna. Kärlen är inte hela utan är ofta enbart kärlbottnar eller miniatyrer. Kärlbottnarna har avsiktligt deponerats i gravarna och Anders Carlsson menar att hela gropkeramiska kärl inte hör till gravarna, utan har fragmenterats (bortsett från bottenpartiet) och har deponerats på andra platser, vanligen vid stranden. Det är ju just fragment av gropkeramiska kärl (utan bottnar) som påträffats vid Orsand, som är en strandbunden lokal. Ännu är inga gravar påträffade här och inte heller några människoben.


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007