Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


projektide

Initiativtagare

Vision Bakgrund

 

 

 

 

 

Antal besök

 

 

Initiativtagare

Projektidén och informationen som presenteras på denna hemsida syftar till att öka kunskapen om den gropkeramiska lokalen Orsand.

 

Christina Holm (f.d. Schierman) har en filosofie magisterexamen i arkeologi med laborativ inriktning från Stockholms universitet och har även en ekonomie kandidatexamen.

 

Under arbetet med magisteruppsatsen i arkeologi med allmän inriktning (Från gropkeramiker till rösebyggare. Studier i Leksandstraktens sten- och bronsålder) fördjupades intresset för den gropkeramiska kulturen i Dalarna. 


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 29 januari 2012