Start

Gropkeramiker vid ORSAND

Kultur i Dalarna eller Dalarnas kultur


projektide

 

 

 

 

 

Antal besök

 

 

Bakgrund

Trakten kring Siljan är en rik kulturbygd med många och långa traditioner. Jag har kommit att intressera mig för den allra tidigaste kulturen kring Siljan (stenålder i Dalarna). Strax utanför Leksand ligger en plats, Orsand, där man har funnit unika fynd (bl.a. keramik, stenföremål och många djurben) från stenåldern (ca 3000 f.Kr.) som tillhör den gropkeramiska kulturen. Platsen är den första i Dalarna där man har funnit keramik från stenåldern.

 

Den gropkeramiska kulturen sägs vara en mer sydskandinavisk företeelse än vad som finns i norr och förekommer vanligen vid kustlandet. Detta gör att Orsand blir unik i sitt sammanhang (inlandet och längre norrut). Jag har en idé om att människorna samlades på denna plats vid Siljans strand under stenåldern för gemensamma aktiviteter så som man t.ex. har samlats under senare tid för gemensamma färder till kyrkobesöken i Leksands kyrka.

 

Marstrand Siljans strand


Målning: Wilhelm Marstrand, 1853. "Sommarsöndag i Leksand".

 

I en bok om byar och fäbodar i Leksands kommun står att läsa "boplatsen vid Orsand kan uppfattas som en mera permanent station för människor söderifrån (Mälarlandskapet) vilka uppehöll sig i landskapet" (Roland Andersson, Byar och Fäbodar i Leksands kommun, 1983:16). En annan forntidsforskare, Gustaf Hallström, menar också att i och med att man inte ser spår av fasta bosättningar i Dalarna under sten- och bronsåldern, så får landskapet uppfattas som jakt- och fiskeområden för folk från Västmanland och Uppland (Gustaf Hallström, Fornvännen årgång 40, 1945:104). Dessa påståenden är enligt min mening något som underskattar den lokala befolkningen och dess forntid i den här regionen. De förtjänar att själva få träda fram.

 


 Copyright © Christina Schierman  Senast ändrat: söndag 2 december 2007